ועדה של הכנסת ה-25

הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים