ועדה של הכנסת ה-25

הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים