ועדה של הכנסת ה-17

ו. משנה למעקב אחר הצ"ח הביטוח הלאומי תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי פ/357 פ/495 פ/1774

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים