ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה למעקב אחר הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה של עובד עצמאי)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים