ועדה של הכנסת ה-25

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה (סמכויות), התשפ"ג-2022 (פ/80/25)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים