ועדה של הכנסת ה-25

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון-שר נוסף במשרד) (פ/81/25) ובהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - כשירותם של שרים) (פ/91/25)

קוד המקור של הנתונים