ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לנושאים חריגים בתקנות מס הכנסה שווי השימוש ברכב

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים