ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לנושאים חריגים בתקנות מס הכנסה שווי השימוש ברכב

קוד המקור של הנתונים