ועדה של הכנסת ה-17

למחיקה - משותפת פנים ועבודה לנושא העלייה בתחלואת הסרטן - מיותר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים