ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לענין הצ"ח העיריות

קוד המקור של הנתונים