ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לקידום התחרות בענף הסלולר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים