ועדה של הכנסת ה-15

ועדת החקירה הפרלמנטרית בנושא איתור והשבה של נכסי נספי השואה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים