ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לנושא תפיסת המיגון בהערכות לרעידות אדמה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים