ועדה של הכנסת ה-15

הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק תכנית החירום הכלכלית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים