ועדה של הכנסת ה-15

ועדה משותפת לועדת הכספים וועדת הפנים ואיכות הסביבה לעניין שירותי הדת

קוד המקור של הנתונים