ועדה של הכנסת ה-15

צוות הבדיקה לעניין הנחות מס לישובים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים