ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לבדיקת טענות על מדיניות של החמרה כלפי גברים בדבר תלונות כזב של נשים

קוד המקור של הנתונים