ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לנושא תעשייה

קוד המקור של הנתונים