ועדה של הכנסת ה-17

הוועדה המשותפת לוועדת הכספים ולוועדת העבודה לדיון בהצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום

קוד המקור של הנתונים