ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לעניין העסקים הקטנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים