ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לענין העסקים הקטנים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים