ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה בעניין שיקום שווקים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים