ועדה של הכנסת ה-17

בעניין שנת שמיטה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים