ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לעניין שנת שמיטה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים