ועדה של הכנסת ה-7

ישיבת ועדה מיוחדת לעניין תשלומי פיצויי פרישה למר ש. בזק.

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים