ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה של ועדת הכספים לתקציב רשות השידור

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים