ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משותפת מדע-פנים לנושא היערכות לרעידת אדמה בישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים