ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה של ועדת הכספים לתקציב משרד התיירות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים