ועדה של הכנסת ה-7

ועדת משנה של ועדת הכספים לתקציב משרד החקלאות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים