ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לעניין הקמת בית חולים באשדוד

קוד המקור של הנתונים