ועדה של הכנסת ה-17

ו. משנה החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

קוד המקור של הנתונים