ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לנושא החלטת הממשלה להפרטת המעונות הממשלתיים לאנשים עם פיגור

קוד המקור של הנתונים