ועדה של הכנסת ה-1

ועדת החקירה בענין חינוך במחנות העולים

קוד המקור של הנתונים