ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לעניין עובדי אינטל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים