ועדה של הכנסת ה-17

בעניין עובדי אינטל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים