ועדה של הכנסת ה-1

ועדת משנה (כספים) לעניני מס-עזבון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים