ועדה של הכנסת ה-17

ועדת המשנה לטיפול בנכי רדיפות הנאצים

קוד המקור של הנתונים