ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לטיפול בנכי רדיפות הנאצים

קוד המקור של הנתונים