ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לנושא קידום מו"פ של מקורות אנרגיה חלופיים ויישומם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים