ועדה של הכנסת ה-24

ועדת המשנה לענייני עורף

קוד המקור של הנתונים