ועדה של הכנסת ה-17

ועדה משותפת להצ"ח ניסויים רפואיים בבני אדם

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים