ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה המייעצת בנושא הבדיקה בבנקים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים