ועדה של הכנסת ה-24

ועדת המשנה לכח אדם ונכי צה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים