ועדה של הכנסת ה-17

ועדת משנה לנושא תנאיו של חכ"ל סעדיה מרציאנו

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים