ועדה של הכנסת ה-16

ועדת משנה בנושא הגדרת מוגבלויות ופיתוח כלי איסוף נתונים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים