ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה לעניין הצעת חוק מדינת ישראל כמדינת העם היהודי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים