ועדה של הכנסת ה-16

ועדת המשנה למבוא לחוקה

קוד המקור של הנתונים