ועדה של הכנסת ה-16

הוועדה המשותפת לעניין חוק מוזיאון הכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים