ועדה של הכנסת ה-15

ועדת משנה לתפיסת הביטחון ולבניין צה"ל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים