ועדה של הכנסת ה-15

ועדת משנה לנושא הייצוא הבטחוני

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים