ועדה של הכנסת ה-15

ועדת משנה אד הוק לבחינת בקשת הממשלה לגיוס מילואים מיוחד (מבצע חומת מגן)

קוד המקור של הנתונים