ועדה של הכנסת ה-17

הוועדה המשותפת לוועדת החינוך ולוועדת הכספים לדיון בפרק י"ב ס' 70,69 מחוק ההסדרים

קוד המקור של הנתונים