ועדה של הכנסת ה-15

ישיבת צוות לעניין מס רכוש וקרן פיצויים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים