ועדה של הכנסת ה-15

ישיבת צוות לבדיקת מצבו של מפעל קדמני

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים