ועדה של הכנסת ה-15

ישיבת צוות לעניין הצ"ח מס רכוש

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים