ועדה של הכנסת ה-15

ועדת משנה לנושא התמודדות עם תופעות אנטישמיות בעולם והרחבת פעולות ההסברה בקרב הקהילה הבין-לאומית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים