ועדה של הכנסת ה-15

ועדת המשנה להוצאת הוועדות הרפואיות מהמוסד לביטוח לאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים